Skip to content

CERUB® Label for sustainable tyre materials on ensimmäinen kansainvälinen, teollisuuslähtöinen vastuullisuusjärjestelmä materiaalikiertotalouden tarpeisiin. Olemme toimineet järjestelmän kehittäjänä vuodesta 2017 ja kansainvälisen CERUB-yhteistyöorganisaation johdossa vuodesta 2019.

Toimitusketjun kattava yhteistyö. Tarkoituksemme on yhdistää renkaiden kierrätysyritykset, tuottajavastuuorganisaatiot, materiaalien jälleenmyyjät, valmistavan teollisuuden, kierrätysraaka-ainetta sisältävät tuotteet ja palveluntarjoajat turvallisen kiertotalouden saavuttamiseksi. Järjestelmä on laadittu yhdessä pohjoismaisten renkaankierrätysyhteisöjen kanssa, ja kansainvälinen verkosto laajenee jatkuvasti. Yrityksiä sertifioidaan parhaillaan neljässä maassa.

Vastuullinen. CERUB tarjoaa käytöstä poistettuja renkaita käsitteleville sekä materiaalia hyödyntäville yrityksille keinon osallistua ja vaikuttaa uusiomateriaalin läpinäkyvään ja vastuulliseen tuotantoketjuun. Olemme määrittäneet joukon periaatteita ja kriteerejä sen varmistamiseksi, että käytetyistä renkaista valmistettu materiaali ja tuotteet tuotetaan ja toimitetaan markkinoille vastuullisella tavalla ympäristö ja turvallisuus huomioiden, ja että materiaalien virrat tunnetaan. Näin jalostetut materiaalit ovat luotettavia käyttää uusien tuotteiden raaka-aineena ja uusissa käyttötarkoituksissa.

Varmennettu ja todennettu. Kolmannen osapuolen varmennukseen perustuva CERUB-merkintä takaa, että yritys noudattaa asetettuja periaatteita ja kriteerejä.

Innovaatiot ja laatu. Haluamme tarjota luotettavan perustan innovaatioille ja vauhdittaa vastuullista kiertotaloutta.  Hyödyntämällä paikallisesti kierrätettyjä materiaaleja tuotteissaan yritykset lisäävät tuotantonsa joustavuutta ja pienentävät riippuvuuttaan kansainvälisistä, heilahtelevista raaka-ainemarkkinoista ja luonnon varannoista. CERUB-sertifioitu materiaali täyttää käyttötarkoitusta koskevat standardit ja vaatimukset. Tuotantoketjun laadun hallinta on keskeisessä roolissa, kun tarkoituksena on arvonluonti ja uudet liiketoimintamahdollisuudet.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Pirjo Rinnepelto

General Manager

+358 (0)401494251

www.cerub.org