Skip to content

Selvitimme kuinka asiakkaan kehittämän ratkaisun avulla saa kerättyä fosforia talteen vedestä. Työssä kehitettiin koesarjat ja testimenetelmät, joiden avulla testattiin ratkaisun fosforinsidontakapasiteetti, sitoutuneen fosforin talteenottokapasiteetti sekä tuoteturvallisuus liukoisten haitta-aineiden osalta. Työssä asiakkaalle suunniteltiin jatkotoimenpiteet ratkaisun kapasiteetin ja turvallisuuskysymysten edelleen kehittämiseksi.

Lisätietoja: Pirjo Rinnepelto, 040 1494 251, pirjo.rinnepelto@apilagroup.fi

Lue lisää Apila Groupin laatulaboratoriopalveluista.