Siirry pääsisältöön

Selvitimme kuinka asiakkaan kehittämän ratkaisun avulla saa kerättyä fosforia talteen vedestä. Työssä kehitettiin koesarjat ja testimenetelmät, joiden avulla testattiin ratkaisun fosforinsidontakapasiteetti, sitoutuneen fosforin talteenottokapasiteetti sekä tuoteturvallisuus liukoisten haitta-aineiden osalta. Työssä asiakkaalle suunniteltiin jatkotoimenpiteet ratkaisun kapasiteetin ja turvallisuuskysymysten edelleen kehittämiseksi.

Lisätietoja: Pirjo Rinnepelto, 040 1494 251, pirjo.rinnepelto@apilagroup.fi

Lue lisää Apila Groupin laatulaboratoriopalveluista.