Skip to content

Puutuhkan käyttö kivennäismaiden metsien lannoituksessa -hanke (v. 2016–2018) on Tapio Oy:n koordinoima tutkimus- ja kehityshanke, jonka päämääränä edistettiin puutuhkan käyttöä kivennäismetsien lannoituksessa. Koska kivennäismaiden metsät ovat yleensä typpirajoitteisia, puu- ja turvetuhka ei välttämättä yksinään riitä aikaansaamaan puuston kasvunlisäystä ja siten puuston suotuisaa arvonkehitystä pitkällä aikavälillä. Tästä syystä kivennäismaiden metsiköissä tuhkalannoitusta on suositeltu käytettävän yhdessä typpilannoituksen kanssa. Tapio Oy toteutti hankkeen yhteistyössä LUKE:n, SYKE:n, Apila Group Oy:n ja Ecolan Oy:n kanssa. Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Lue lisää hankkeen virallisesta tiedotteesta.