Skip to content

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Teolliset symbioosit -hanke 2015-2017

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Teolliset symbioosit -hanke (Loppuraportti) tehostaa materiaalien ja energian käyttöä Pohjois-Karjalan alueen yrityksissä.

PIKESin Teolliset Symbioosit hanke on osa Teolliset symbioosit Suomessa – FISS (http://www.teollisetsymbioosit.fi/) (Finnish Industrial Symbiosis System) on yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia. Mallilla pyritään auttamaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa. FISS-malli perustuu aktiiviseen symbioosien edistämiseen eli fasilitointiin ja yhteiskehittämiseen. Tavoitteena on myös nostaa materiaalien jalostusarvoa ja aikaansaada uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita.

Kevennetty materiaalikatselmus – MatLITE

MatLITE on Apila Groupin oma palvelutuote pienyrityksille. Katselmus on yrityksen materiaalivirtojen laatuun ja määrään pohjautuva tehostamissuunnitelma.  Kevennetty katselmus on menetelmä, joka on sovellettavissa niin materiaalivirtojen tai energiavirtojen kuin esimerkiksi ravinnevirtojenkin selvittämiseen. Katselmus soveltuu kaikille valmistavan teollisuuden pienyrityksille.

Materiaalivirtojen määrien tarkastelu auttaa selvittämään

  • minne raaka-aineet menevät, ja mistä syntyy hukkavirtaa ja
  • onko hukkavirta puhdasta raaka-ainetta vai onko se muuttunut prosessissa uudeksi materiaaliksi.

Yrityksen kanssa toteutetun tarkastelun avulla tunnistetaan tehostamisen tarpeet ja voidaan tehdä toimenpidesuunnitelma:

  • onko tarpeen tehostaa materiaalien käyttöä, ja kuinka se toteutetaan, ja/tai
  • onko riittävä ratkaisu sivuvirtojen parempi kierrättäminen ja jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien etsiminen tai lajittelun tehostaminen

Katselmukset olivat osa Pohjois-Karjalan yrityksille ollutta PIKESin Teolliset symbioosit –hanketta.

Uutiset