Skip to content

Sivutuote-statuksen omaavat hukkamateriaalit voidaan kierrättää toisen yrityksen raaka-aineena ilman ympäristölupaa. Saimme vuosina 2013 ja 2014 päätökset ensimmäisistä sivutuote-luokitteluista Suomessa. Teimme taustatyön ja laadimme valmistelevan materiaalin kahdelle muovijätteelle. Työn toteutuksen aikana loimme protokollan sivutuote-statuksen hakemiselle Suomessa yhdessä ELY-keskusten kanssa.

Lisätietoja jätelain linjauksista Ympäristöministeriön muistiossa 19.12.2014 Jätelain eräiden säännösten tulkintalinjauksia.