Skip to content

Puutuhkan hyötykäytön mahdollisuudet Keski-Suomessa

11.4.2019 klo. 8:45-15:00, JAMK Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Pääkampus, Rajakatu 35, Jyväskylä.

Apila Group on mukana järjestämässä tilaisuutta, jossa ideoidaan puutuhkan hyödyntämistä Keski-Suomen alueella. Tule kehittämään omaa liiketoimintaasi!

Tilaisuudessa kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja tuhkan hyötykäytöstä ja mietitään yhdessä energiantuotannossa lähialueella syntyvän tuhkan paikallisia hyötykäyttömahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää keinoja luoda tuhkaan perustuvaa, paikallista yritystoimintaa pienien ja keskikokoisten lämpölaitosten, tuhkan potentiaalisten jalostajien, käytännön toimenpiteistä metsissä vastaavien tahojen sekä tuhkan loppukäyttäjien välille.

Tilaisuus on jatkoa Saarijärvellä 8.11.2018 pidettyyn seminaari- ja keskustelutilaisuuteen, jossa suunniteltiin alueellista tuhkan kierrättämisen mallia pohjoiseen Keski-Suomeen. Tulevassa tilaisuudessa pureudutaan käytännön liiketoimintamahdollisuuksiin sekä koostetaan kiinnostus ja edellytykset puutuhkan hyödyntämiseen pohjautuvalle yhteistyömallille myös eteläisessä Keski-Suomessa.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://tapio.fi/konsultointi/kaynnissa-olevat-hankkeet/puutuhkan-hyotykayton-ekosysteemikiihdyttamot/tuhkat-talteen-ja-rahaksi-tilaisuus-11-4-2019/