Skip to content

Apila Group käynnistää alueellista yhteistyötä pääasiassa metsäbiomassoja käyttävissä lämpölaitoksissa syntyvän tuhkan hyötykäytön lisäämiseksi Keski-Suomen alueella.

Ekosysteemejä, eli yhteistyömalleja, käynnistetään tuhkan tuottajista, potentiaalisista jalostajista, käytännön toimenpiteistä metsissä vastaavista tahoista ja sekä loppukäyttäjistä koostuville verkostoille.

Yhteistyömallien käynnistäminen on parhaillaan käynnissä, mutta kiinnostuneita toimijoita otetaan vielä mukaan. Yhteistömallien tarkoitus on käynnistää alueella uutta tuhkan kiertoon perustuvaa liiketoimintaa.

Lisätietoja antaa projektipäällikkö Kirsi Mononen +358 50 5140390, etunimi.sukunimi@apilagroup.fi

 

Ekosysteemien käynnistäminen on osa Tapio Oy:n toteuttamaa hanketta ’Puutuhkan hyötykäytön ekosysteemikiihdyttämöt’ Lue lisää hankkeesta Tapio Oy:n sivuilta.