Skip to content

Kun tuntee kierrätysmateriaalin teknis-kemialliset ominaisuudet, sille löydetään parhaat hyötykäyttökohteet ja materiaalin arvo nousee. Aina ei tarvita sivuvirtojen massiivista käsittelyä, eikä tarvitse mennä merta edemmäs kalaan.

Katso Tana Oy:n julkaisema artikkeli rengasrouheiden eduista pehmeiden maarakenteiden stabilisoijana TDA is the future solution to lightweight foundations sekä artikkeli rengasrouheen vesienpuhdistusominaisuuksista Tyre waste shreds are environmental friendly choice for purifying waste water.