Skip to content

Rahoituksen tavoitteena on vauhdittaa sivu- ja jätevirtojen sekä muiden keskeisten materiaalien (esim. muovit, tekstiilit, rakennus- ja purkumateraalit, sähkö- ja elektroniikkalaiteet) uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisten tavoitteiden toteutumisen tukemiseksi Business Finland on avannut rahoitushaun kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestointeihin. Haku on kohdennettu sivuvirtojen ja eri materiaalien ja jätevirtojen kierrätyksen teollisia investointeja tekeville yrityksille. Haussa on 30 MEUR rahoitusta, josta osa on Business Finlandin kansallista rahoitusta ja osa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoitusta. Haku on avoinna 22.8.-5.10.2022 ja sen kautta myönnetyillä investointiavustuksilla tähdätään erityisesti öljypohjaisia ja muita resurssi-intensiivisiä tuotteita korvaavien kestävämpien ratkaisujen syntymiseen.

Vihreän siirtymän vauhdittamiseksi on tärkeää kasvattaa materiaalien, sivuvirtojen ja jätteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata itse. Apila Group tarjoaa yrityksellesi luotettavaa asiantuntijaosaamista materiaali- ja tuotekehitykseen. Autamme aina projektin suunnittelusta toteutukseen ja loppuraportointiin asti.

Business Finlandin rahoitushaku: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestoinnit 2022.

Tutustu materiaali- ja tuotekehityspalveluihimme.

Ota yhteyttä: Kirsi Mononen, kirsi.mononen@apilagroup.fi, puh. 050 5140 390.