Skip to content

Mikromuovi on mikroskooppisen pieniä muovihiukkasia. Mikromuovia syntyy suurten tuotteiden jauhautuessa pienemmiksi, sekä tuotantoprosesseista ja tuotteista, jotka sisältävät pieniä muovipartikkeleita, kuten kosmeettiset tuotteet. Myös tekstiilit ja liikenne ovat tunnistettuja mikromuovin lähteitä. Luonnossa mikromuovit kulkeutuvat ilmavirtausten ja pintavesien kautta laajalle ympäristöön ja vesistöihin. Yritysten ja kuntien saatavilla olevia luotettavia määritysmenetelmiä on ollut heikosti tarjolla ja siksi olemme kehittäneet menetelmän mikromuovien määritykseen nykyisten ja uusien asiakkaidemme tarpeisiin.

Maaperästä mitattavien mikromuovien määrän mittaamisessa olemme Suomen ensimmäisiä kaupallisia toimijoita!

Menetelmän soveltuvuus

  • Mikromuovien määrä voidaan määrittää eri näytetyypeistä: maaperä, sedimentit, vesi.
  • Menetelmällä pystytään määrittämään 0,1–5 mm kokoisten rengasperäisten mikromuovien määrä näytteessä, sekä 0,01–5 mm kokoisten muiden mikromuovinäytteiden määrä näytteessä.
  • Menetelmä on kvantitatiivinen, tarkkoja muita muovilaatuja menetelmällä ei voida tunnistaa.
  • Tuloksena ilmoitetaan mikromuovien kappalemäärä näytteessä sen painoon suhtautettuna (kpl/kg).
  • Menetelmä soveltuu esimerkiksi yritysten omavalvontanäytteeksi, rakennuskohteiden taustapitoisuusselvityksiin tai alueellisen pistelähteen osoittamiseen.

Näytteiden käsittely ja analysointi suoritetaan laboratoriotiloissamme Lehmossa.
Lisätietoja ja yhteydenotot: Kirsi Mononen, puhelin: 050 5140 390