Skip to content

Materiaaliviisas tuote on kestävä, turvallinen ja ympäristöystävällinen, helposti kierrätettävissä ja sen kaikki raaka-aineet tunnetaan. Materiaaliviisas tuote on kysytty tuote. Euroopan komission teettämän, 28 000 ihmistä osallistavan 28 maan laajuisen kyselytutkimuksen mukaan 65 prosenttia kuluttajista on huolissaan vaarallisille kemikaaleille altistumisesta.  Myös suomalaiset arvostavat vastuullisuutta: kuntien vastuullisista hankinnoista tehdyn kuluttajakyselyn mukaan lähes yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää tärkeänä, että julkisilla tuetaan ympäristöä ja ihmisten oikeuksia tukevaa tuotantoa. Ympäristöriskien minimointi on tärkeää 81 prosentille vastanneista.

Kyseessä on suuri markkina.

Konseptoimmekin parhaillaan uusia palvelumalleja yritysten avuksi materiaaliviisauden edistämisessä. Näissä pääosaa esittää tuotesuunnittelu. Tällöin materiaaliviisaus tuo lisäarvoa silloin, kun

  • haluat valita uudelle tuotteellesi turvalliset, haitattomat, kierrätettävät ja ekologiset raaka-aineet
  • haluat kehittää valmistuksessa olevaa tuotettasi turvallisempaan, kierrätettävämpään ja ekologisempaan suuntaan
  • kehität ja tehostat tuotteen valmistusprosesseja
  • haluat muuttaa tuotteesi käyttöominaisuuksia ja tehdä sen kestävästi
  • haluat kehittää yrityksesi laatujärjestelmää
  • haluat päästä eroon materiaalihävikistä ja jätteistä

Materiaaliviisauspalvelumme taipuvat niin pieniin ja kuin kokonaisvaltaisempiinkin tarpeisiin. Pienyritykselle olemassa olevan tuotteen raaka-ainetarkastelu tarjoaa jo hyvää informaatiota tuotteesta sen edelleen kehittämiseksi. Asiantuntevassa materiaaliviisaustarkastelussa arvioidaan raaka-ainevalintoja, raaka-ainemateriaalien vaihdettavuusmahdollisuuksia ja niiden vaikutuksia tuotteeseen ja sen valmistusprosessiin.  Materiaaliviisauspalveluista hyötyvät niin olemassa olevat tuotteet (kehitys) kuin uudetkin tuotteet (suunnittelu).

Joko sinun yrityksesi tuotteet ovat valmiita vastaamaan materiaaliviisauden kysynnän haasteeseen?

Ota yhteyttä: Pirjo Rinnepelto, 040 1494251 pirjo.rinnepelto@apilagroup.fi

 

Safer chemicals and products make great business sense, ECHA Newsletter https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/safer-chemicals-and-products-make-great-business-sense

Kuluttajakysely vastuullisista hankinnoista Joutsenmerkin sivuilla https://joutsenmerkki.fi/hankkijoille/julkiset-hankinnat/haaste-kunnille/

Kuva: Kauppalehti 20.9.2017