Skip to content

Materiaaliviisaus on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka yhdistää materiaalitehokkuuden, kierrätyksen ja erilaisten materiaalien sekä prosessien ympäristövaikutusten hallinnan kestäviksi ratkaisuiksi. Materiaaliviisaus on avainasemassa, kun luodaan kestävää ja kannattavaa mallia kiertotaloudelle.

Materiaaliviisaus on kiertotalouden elinehto ja materiaalien kemia on tässä keskeisessä asemassa. Ilman tuotekehityksen materiaaliviisautta, toimivaa ja kannattavaa kiertotaloutta ei ole olemassa. 

Materiaaliviisaita menetelmiä käyttämällä piipunpääratkaisujen tarve vähenee; vanhan korjaaminen on aina vaikeampaa kuin uuden valmistaminen.  Sen lisäksi, että resursseja käytetään materiaaleja säästäviin menetelmiin, on luotava nollajätemalli, jossa tuotetaan kierrätyskelpoisten materiaalien ja tuotteiden ohella vain käyttökelpoisia sivutuotteita/virtoja, joiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet.

Materiaaliviisaus toteutuu kolmesta eri näkökulmasta:

  1. Viisaat raaka-ainevalinnat: kierrätettävien raaka-aineiden käyttäminen ja kriittisten luonnonvarojen käytön välttäminen sekä raaka-aineiden elinkaarenaikaisten ympäristövaikutusten huomioiminen.
  2. Tehokas prosessikehitys: viisaiden tuotanto- ja käsittelyprosessien päästöjen, materiaalihävikin ja käytettyjen apukemikaalien huomioiminen.
  3. Elinkaarellinen tuotesuunnittelu: tuotteiden pitkäikäisyyden, uudelleenkäytettävyyden ja kierrätettävyyden huomioiminen.

 Mervi Matilainen, FT Kemia, toimitusjohtaja


Apila Group Oy Ab:ssa yhdistyy materiaalikemian asiantuntijuus ja ympäristöalan osaaminen. Yrityksessä on vuodesta 2009 tehty ratkaisukeskeistä työtä kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.  Katso lisää materiaaliviisaudesta Joensuun Ilmastotori-hankkeelle 20.4.2017 toteutetun Kestävän tuotekehittämisen teemaklinikka-tilaisuuden esitysmateriaaleista ja koosteesta: http://www.joensuu.fi/ilmastotorin-tapahtumat