Skip to content

Hankkeessa kartoitetaan tekstiilien kiertotalouteen liittyviä uusia liiketoimintakonsepteja Kymenlaakson toimijoiden kannalta sekä selvitetään tekstiilien kierrätyksen teollisen tuotantolaitoksen toimintaedellytykset Kymenlaaksossa. Apila tuottaa selvityspalvelun hankkeelle, jota hallinnoi Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy. Hanke on osa EAKR-osarahoitteista Teolliset symbioosit –hanketta.