Skip to content

TIEDOTE

 

Suomen Rengaskierrätyksen kiertotalouslaitos jalostaa vanhat autonrenkaat uusiokumiksi teollisuudelle. Kotimainen uusioraaka-aine helpottaa kohoavista markkinahinnoista ja vaihtelevasta saatavuudesta aiheutuvaa painetta ja pienentää valmiin tuotteen ympäristöjalanjälkeä. Asiakkaat halutaan mukaan jo rakennusvaiheessa, jotta uusioraaka-aine sopii yritysten tuotannon ja markkinoiden tarpeisiin.

Avainraaka-aineiden saatavuus vaihtelee ja hinta nousee. Samalla mukana jatkuvasti suurempi tarve
pienentää koko arvoketjun ympäristöjälkeä. Siksi monessa kumi- ja muovituotteita valmistavassa
yrityksessä etsitään nyt korvaavia ja mielellään uusioraaka-aineita.

”Pioneeriyritykset katsovat huomiseen ja varautuvat siihen, että omalla toimialalla tuotteita ei voida, tai
edes lain mukaan ehkä kohta saada valmistaa kokonaan neitseellisistä raaka-aineista”, kiertotalouden
asiantuntijayritys Apila Groupin palvelujohtaja Pirjo Rinnepelto sanoo.

Koronavirus ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan kiristävät kansainvälistä raaka-ainekauppaa vielä pitkään.
On vain yksi ratkaisu: olemassa olevia materiaaleja hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin.

Rengas muuttuu huoltovarmaksi jauheeksi

Siksi tuottajayhteisö Suomen Rengaskierrätys Oy rakentaa parhaillaan Lopelle kiertotalouslaitosta. Kun
renkaiden metallit ja kuidut on irrotettu uusiokäyttöön, rengasmateriaali hienonnetaan laitoksessa
puhtaaksi, granuuli- tai jauhemaiseksi uusiokumiksi.

”Testien mukaan jauhe soveltuu erilaisiin kumi- ja muovituotteisiin korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita
ja tuomaan lisäominaisuuksia materiaaliin. Muoveissa uusiokumilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi
tuotteiden iskulujuus- ja tärinänvaimennusominaisuuksiin”, Rinnepelto kertoo.

Suomen Rengaskierrätys ja Apila Group ovat jo valmistaneet monenlaisia prototyyppejä. Uusiokumilla
voidaan korvata jopa yli puolet valmiit muovituotteen, kuten pulkan, frisbeen, eristeen, tiivisteen, veneen
lepuuttajan tai auton moottoritilan suojuksen tarvitsemasta, neitseellisestä raaka-aineesta.

”Tuotamme korkealaatuista uusioraaka-ainetta erittäin kilpailukykyiseen hintaan materiaalista, jonka
saatavuus on hyvä ja tasainen. Se luo lisäarvoa ja yhä tärkeämpää huoltovarmuutta kumi- ja
muoviteollisuudelle”, Suomen Rengaskierrätyksen myynti- ja markkinointijohtaja Thomas Söderström
sanoo.

Materiaali tuotetaan markkinoita varten

Kiertotalouslaitoksen koekäyttö alkaa loppuvuodesta 2022. Moni yritys on jo ilmaissut kiinnostuksensa
uusioraaka-ainetta kohtaan.

”Haluamme mukaan yrityksiä, joilla on aito halu kehittää tuotteita ja niiden raaka-ainepohjaa. Kun sekä
valmistava teollisuus että raaka-aineen tuottaja ovat Suomessa, suunnittelu on helpompaa. Tieto kulkee,
jolloin resepteihin ja testaukseen päästään nopeasti kiinni”, Rinnepelto sanoo.

Hän kehottaa uusia raaka-aineita etsiviä valmistavan teollisuuden yrityksiä lähtemään heti
rakennusvaiheessa mukaan. Näin uusioraaka-aineelta vaadittavat ominaisuudet saadaan heti selville, ja
laitoksen tuotantoa voidaan säätää vaatimusten mukaan. Tuotteiden reseptiikassa tärkeintä on, että
valmistettu lopputuote täyttää sille asetetut vaatimukset.

”Vaikka olisi miten hienot raaka-aineet, sillä ei ole merkitystä, jos tuote ei toimi. Raaka-aineen
ominaisuudet puolestaan selviävät parhaiten vain yhteistyössä teollisuuden kanssa, ja siksi haluamme
yrityksen mukaan heti alussa”.

Vastuullinen raaka-aine pitää yrityksen kilpailussa mukana

Kotimainen uusioraaka-aine on tärkeä työkalu ilmastonmuutoksen hillinnässä ja maapallon kantokyvyn
säilyttämisessä. Yrityksille uusiomateriaalin käyttö puolestaan mahdollistaa arvoketjun ja oman toiminnan
ympäristöjalanjäljen pienentämisen. Tähän tähtää myös EU:n Green Deal -ohjelma.

”Liike-elämässä vastuullisuus ymmärretään laajasti, ja niin hiilijalanjäljen pienentämisestä kuin maapallon
kantokyvyn suojelemisestakin on vahva yhteisymmärrys. Uusiokumi on yksi tehokas työkalu sen
ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi”, Söderström sanoo.

Alkuvaiheessa kiertotalouslaitos käsittelee uusioraaka-aineeksi noin 20 000 tonnia rengasta vuodessa, ja
määrää voidaan kasvattaa helposti. Lääke- ja elintarviketeollisuuden muoveja lukuun ottamatta
uusiomateriaali sopii lähes kaikkiin kumi- ja muovituotteisiin.

”On järkevää hyödyntää kotimaista uusiomateriaalia niissä tuotteissa, joissa se on mahdollista. Meillä on
hyvä arvaus siitä, mihin tuotteisiin ja minkälaisella seossuhteella materiaali sopii, mutta vain teollisuuden
kanssa keskustelemalla pääsemme arvauksista lyhintä reittiä markkinoille sopiviin tuotteisiin”, Rinnepelto
sanoo.

 

FAKTA
Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä meihin! Mietitään yhdessä, minkälainen uusioraaka-aine sopisi parhaiten yrityksenne
resepteihin ja miten voisimme kehittää tuotteistanne vieläkin parempia.

Risto Tuominen
Toimitusjohtaja | Suomen Rengaskierrätys
+358 40 7177 200
risto.tuominen@rengaskierratys.com

Thomas Söderström
Myynti-/markkinointipäällikkö | Suomen Rengaskierrätys
040 128 3160
thomas.soderstrom@rengaskierratys.com

Pirjo Rinnepelto
Palvelujohtaja| Apila Group
040 1494251
pirjo.rinnepelto@apilagroup.fi

APILA GROUP OY JA SUOMEN RENGASKIERRÄTYS PLASTEXPO STÄNDILLÄ 6p18