Skip to content

Sateiset syyspäivät ovat omiaan sisällä pysyttelyyn ja siivoamiseen. Hyvien käytäntöjen mukaisesti Apilassa toteutetaan vuosittain kemikaali-inventaario. Siksi puhummekin nyt hieman kemikaaleista. 

Kemikaaleja on kaikkialla ympärillämme. Suurin osa on oikein käytettynä hyödyllisiä ja vaarattomia, mutta poikkeuksiakin löytyy. Tavoitteena on, että kemikaalit eivät vaaranna ihmisten terveyttä, eivätkä heikennä ympäristön tilaa. Siksi esimerkiksi teollisessa tuotannossa pyritään eroon haitallisista kemikaaleista. Kiertotaloudessa kemikaaliturvallisuus tulee ottaa huomioon koko prosessissa tuotesuunnittelusta tuotantoon ja käyttöön saakka. 

Kiertotaloudessa ympäristön kemikaalikuormaa pyritään keventämään suosimalla mahdollisimman mietoja kemikaaleja, sekä varmistamalla että niitä käytetään vain tarpeeseen ja kohtuudella. Hyödynnämme Apilassa vahvasti vihreää kemiaa. Vihreä kemia tarkoittaa sellaisia tuotteita ja valmistusmenetelmiä, jotka pyritään kehittämään mahdollisimman ympäristöystävällisiksi ja energiatehokkaiksi, myrkyllisiä ja haitallisia lähtöaineita välttäen. 

Kemian asiantuntija Tiina Rasilainen huolehtii Apilan kemikaali-inventaariosta.

Kemikaalien hallinta yrityksissä on erityisen tärkeää, mutta harva tulee ajatelleeksi, että myös kotona käytettyjen kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön tulisi kiinnittää huomiota. 

Viisi vinkkiä kemikaalien oikeaoppiseen säilyttämiseen: 

  1. Säilytä happamat (pH alle 7) ja emäksiset (pH yli 7) kemikaalit erillään toisistaan. 
  2. Säilytä palavat nesteet erillään muista kemikaaleista. 
  3. Säilytä tuotteet alkuperäispakkauksissa ja huolehdi että tuotteiden pakkaukset ovat ehjiä eivätkä vuoda. 
  4. Säilytä kemikaalit oikeassa lämpötilassa. 
  5. Noudata etiketin varoituksia ja ohjeita. 

 

 

 

Jäikö jokin askarruttamaan? Tarvitsetko yritykseesi vihreän kemian näkökulmaa? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää! Ota yhteyttä: Kirsi Mononen, kirsi.mononen@apilagroup.fi, puh. +358 45 111 3606