Skip to content

Lappeenrannassa järjestettiin 12.1.2017 Etelä-Karjalan FISS Teolliset symbioosit palveluhankkeen ensimmänen työpaja ”Hukkaresursseista liiketoimintaa”. Työpajaan osallistui 24 henkilöä ja siellä tunnistettiin yhteensä 109 synergiaa eli keksinäistä yhteistyömahdollisuutta resurssien hyötykäytön tehostamiseksi.

Synergioiden tarkoitus on tuoda säästöjä yrityksille, vauhdittaa tuotekehitystä ja avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueella.

Seuraava FISS työpaja järjestetään 28.3.2017 klo 12:00-16:00 Holiday Club Saimaalla.

Lisätietoja työpajasta pirjo.rinnepelto@apilagroup.fi ja terhi.jantunen@wirma.fi

cof