Skip to content

Apila Groupin tapahtumapuuanalyysi tuo tehokkuutta uusioaineisten tuotteistamiseen lannoitteena tai maanparanteena.

Teollisuudessa ja maataloudessa syntyy runsaasti lietteitä, tuhkia, kuonia ja muita epäorgaanisia tai orgaanisia sivuvirtoja. Ne voivat sisältää merkittävän määrän kasvien tarvitsemia ravinteita ja olla arvokkaita lannoitteena. Toisaalta niiden koostumus voi sopia maarakentamiseen. Samalla pitää huolehtia siitä, että hyötykäyttöön saatettavat sivuvirrat eivät sisällä haitallisia aineita, jotka pääsisivät takaisin ympäristöön.

Kannattavassa kiertotaloudessa otetaan kaikki arvokas materiaali talteen, käytetään se uudelleen ja palautetaan uudelleen kiertoon. Neitseellisten materiaalien tarve ja ympäristökuormitus vähenee. Haitalliset aineet otetaan pois kierrosta.

Ravinteiden talteenottoa on viime vuosina kehitetty paljon, mutta kierrätysravinteiden hyödyntämisessä on vielä työsarkaa. Toimijoilla voi olla kelpomateriaaleja ja järkeenkäypä idea, mutta lopulta edessään nippu analyysituloksia ja lainsäädäntökaaos. Miten tästä ikinä saadaan tuote markkinoille?

Tapahtumapuuanalyysi tarjoaa tarkastelutyökalun arvokkaiden materiaalien sopivuudesta hyötykäyttöön lannoitteena ja maarakentamisessa sekä ottaa huomioon lähtömateriaalien haitta-ainepitoisuudet erilaisissa tuotevariaatioissa. Apilan kemian osaaminen ja kokemus sivuvirtojen tuotteistamisesta takaa sen, että tuloksia tarkastellaan ratkaisukeskeisesti ja luotettavasti.

Tapahtumapuuanalyysistä nähdään nopeasti ne ajatusaihiot, jotka ovat mahdollisia ja myös ne, jotka eivät toimi. Tapahtumapuuanalyysiin voidaan liittää myös kiinnostavaa lopputuotetta ja sen tuotantoa koskeva lainsäädännöllinen tarkastelu. Tällöin analyysin avulla voidaan arvioida myös tuotteen markkinoille saattamisen mahdollisuuksia.

Säästä yrityksesi aikaa ja rahaa. Turhilta kalliilta laboratoriotutkimuksilta vältytään, kun aineksista testataan Tapahtumapuuanalyysin haarukoiman käyttökohteen mukaan vain vaadittavat koostumustiedot ja pitoisuudet.