Skip to content

Apila Group toteutti yhteistyössä Hub Karelian kanssa ICE-CAP kiertotalous verkkokurssin osana Euroopan unionin Erasmus+ rahoitusohjelman rahoittamaa Waste Not Want Not – ICE-CAP –projektia. Projektin tarkoituksena on edistää tietoisuutta kiertotaloudesta yhdistäen eri ikäisille sopivat oppimisresurssit kattavaksi perheoppimisen kokonaisuudeksi.  

Verkkokurssin oppimateriaaleissa tutustutaan kiertotalouteen ja syvennytään erilaisiin teemoihin kuten esimerkiksi kestävään liikkumiseen, ruokahävikkiin ja muoveihin. Samalla kurssilla opitaan, kuinka pienillä toimilla voidaan edistää kiertotaloutta kotona, liikenteessä ja ostoksilla. Vaikka kurssi on suunnattu perheille, materiaalista löytyy käytännön vinkkejä kaikille kiertotaloudesta kiinnostuneille. Kurssi on ilmainen ja kaikille avoin.

https://ice-cap.eu/fi/oppimisymparisto/kiertotalouskoulutus-vanhemmille/