Skip to content

Innovaatioseteli on 5000 € etu pk-yrityksesi kehittämiseen! Innovaatioseteliä voit käyttää esimerkiksi yrityksesi tuotteiden, palvelujen ja prosessien ympäristönäkökulmien sekä materiaaliviisauden kehittämiseen. Meiltä myös tuotekehityspalvelut!

Innovaatiosetelillä setelillä tuettujen Apilan palvelujen avainsanoja listattu alla – tunnistatko näistä tarpeesi? 

Innovaatiokehitys, tutkimus, pilot-kokeet, projektisuunnittelu, projektihallinta, rahoitushaut, materiaaliviisaus, materiaalitehokkuus, materiaalitase, materiaalivalinnat, raaka-ainevalinnat, kierrätys, sivutuote, sivuvirta, uusiomateriaalit, käyttöturvallisuustiedotteet, materiaalikehitys, laboratorioanalyysit,elinkaarisuunnittelu, Ecodesign, tuotekehitys, end-of-waste, tuotteistaminen, ravinteet, ympäristöjärjestelmä, kestävä kehitys, ympäristöjohtaminen, ympäristöviestintä, ympäristölainsäädäntö, ympäristöriskit, riskienhallinta, ympäristövaikutukset, ympäristölupa, elinkaaritarkastelu, ympäristöselosteet, kiertotalous, symbioosit, arvoketjut

Tarkempaa tietoa innovaatiosetelistä ja sen hyödyntämisestä meillä antaa TJ Mervi Matilainen mervi.matilainen@apilagroup.fi 045 111 3606 ja Tekesissä innovaatiosetelitiimi http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli