Skip to content

Apila Groupin monipuolinen asiantuntijuus kiertotalouden käytäntöjen edistämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi rakennusalalla vakuuttivat säätiön hallituksen ja valinnassa mukana olleet tahot.

Apuraha myönnettiin eri sivuvirtojen materiaaliominaisuuksiin liittyvän laskentamallin kehittämiseen ja tästä syntyvän uuden mallin prototyypin rakentamiseen. Kehitystyön tavoitteena on vauhdittaa teollisuudesta ja yhteiskunnasta syntyvien, ns. haasteellisten hukkamateriaalien kustannustehokasta ja materiaaliviisasta hyötykäyttöä tulevaisuuden rakentamisen tuotteissa.

Palkinto jaettiin Tampereella 12.11. järjestetyssä Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa.

Mukana palkittavien yritysten valinnassa ovat Talotekninen teollisuus ja kauppa ry, Rakennusteollisuus RT ry ja RAKLI ry. Lopullisen päätöksen teki säätiön hallitus.

Lue lisää Teknologiasta Tuotteiksi – säätiön sivuilta: https://teknologiastatuotteiksi.fi/seuraavat-tunnustuspalkinnot/