Skip to content

Apila Group kutsuttiin pitämään inspiraatiopuheenvuoro verkossa järjestettävälle Green Future Hackathon innovaatioleirille. Leirin aikana nuoret innovoivat kiertotalousteemaisen liikeidean ja liiketoimintamallin Circula® -pelin avulla.

 
Puheenvuorossaan Kirsi puhui nuorille materiaalien ja raaka-aineiden käytöstä kiertotaloudessa, sekä kiertotaloudesta yrittäjyyden ja liiketoiminnan näkökulmasta. Inspiraatiopuheenvuoron tarkoituksena oli antaa opiskelijoille tietoa ja uusia näkökulmia raaka-aineiden uusiokäyttöön, kiertotalouteen ja kiertotalousliiketoimintaan.

Kestävä materiaalien kiertotalous tarvitsee omaperäistä ajattelua ja innovatiivista otetta.

Hackathonin tarkoituksena oli luoda uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Kirsi Mononen näkee hackathonien hyödyt: “Uskon, että Hackathon tapahtumat ovat tärkeitä ja ne edistävät osaamisen jakamista, uusia ideoita, verkostoja yli toimialarajojen ja kiertotalouden ekosysteemien syntyä.”

Hackathon-tapahtumaan osallistuvat nuoret olivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMKin ja pietarilaisen ITMO yliopiston opiskelijoita. XAMKista Green Future Hackathon osallistui kaksi opiskelijaryhmää, ja he saivat haasteensa liike-elämästä. Toinen haasteista liittyi kestävän kehityksen mukaiseen TwinCampuksen rakentamiseen, ja toinen Kotkan Satama-Areenan rakentamiseen.

Kiertotalouden mahdollisuudet käyttöön innovatiivisella ajattelulla.

Kirsi Monosen mielestä nuorten rooli kiertotalouden innovaattoreina on merkittävä. Hän haastaa nuoria nostamaan kestävien ratkaisujen rimaa entisestään, niin työssä kuin kuluttajinakin. “Kiertotalouden opiskelu ja ymmärtäminen on tässä avainroolissa, että nuoret voivat tulevina asiantuntijoina ja kuluttajina toteuttaa ja vaatia kiertotaloutta valmistavassa teollisuudessa ja osana palveluja.”

Green Future Hackathon on verkossa toteutettava kansainvälinen, korkeakoulutasoinen innovaatioleiri, jonka teemana on kiertotalous. Leiri oli osa EIT Raw Materials - Young Innovators –hanketta, ja sen järjestävänä tahona toimi Nuori Yrittäjyys ry. Apila Group sai kutsun tapahtumaan FIBS-partneriverkoston kautta. FIBS Partnerina olemme mukana kirittämässä suomalaisia yrityksiä kestävän liiketoiminnan huipulle.