Skip to content

Apila julkaisi vastuullisuussitouman, jossa listataan yrityksen toimintaperiaatteet. Toimitusjohtaja Mervi Matilainen avaa prosessia: ”Meillä vastuullisuussitouma kirjoitettiin ylös sen mukaisesti, miten meillä on aina toimittu.” Vastuullisuussitouman kautta yrityksen toimintaperiaatteet tuodaan läpinäkyväksi asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Toimitusjohtaja Matilainen: ”Haluamme näiden sitoumuksien kautta osoittaa julkisesti, että toimimme liiketoiminnan, henkilöstön, asiakkuuksien sekä lain ja säädösten osalta vastuullisesti.”

Julkistuksen kautta Apila haluaa tuoda toimintaansa läpinäkyväksi ja osoittaa julkisesti periaatteensa, joiden mukaan yrityksessä on aina toimittu.

Samaan aikaan toteutettiin henkilökunnan parissa kysely, jossa työntekijät saivat tuoda esille yrityksen kannalta tärkeimpinä pitämiään arvoja. Arvojen joukosta erottui selkeästi kuusi henkilöstölle tärkeää arvoa: innovatiivisuus, materiaaliviisaus, ratkaisukeskeisyys, henkilöstön osaamisen arvostus, ketteryys ja luovuus.

Arvot ja vastuullisuussitouman mukaiset toimet ovat läsnä yrityksen päivittäisessä toiminnassa.

Vastuullisuussitouman ja yrityksen arvot ovat luettavissa täältä: https://www.apilagroup.fi/vastuullisuus/