Siirry pääsisältöön

Ideapajat, koulutukset ja symbioosikiihdyttämöt

Yrityksesi tai yhteisösi kehitysprojekti saa uutta potkua työpajoilla, joilla voidaan valjastaa käyttöön osallistujien hiljainen tieto tai luoda aivan uutta tietoa ja yhteistyötä. Ajatuksia herättävien koulutusten ja hyvin suunniteltujen työpajojen avulla voit

 • sparrata työyhteisöäsi;
 • käynnistää ympäristöohjelmatyötä;
 • osallistaa työntekijät suunnitteluun;
 • innovoida ratkaisuja;
 • käynnistää toimialoja ja osaamisaloja leikkaavaa yhteistyötä;
 • luoda uusia yhteistyömalleja eli symbiooseja tai
 • kerätä tietoa yrityksen materiaalitehokkuustarkastelua tai

Kysy meitä myös asiantuntijapuheenvuoroihin!

Ympäristöohjelmat ja –käsikirjat

Parannamme ympäristötyösi suunnitelmallisuutta ympäristöjohtamisen työkalujen avulla. Menetelmämme ovat käytännönläheisiä ja tarpeisiisi räätälöityjä. Sinulla voi olla tarve esimerkiksi

 • kansallisia tai kansainvälisiä standardeja noudattavalle ympäristöohjelmalle (mm. ISO 14001, GEO golfkentille, EMAS Easy);
 • kunnalliselle tai alueelliselle toimenpideohjelmalle;
 • räätälöidylle teollisuusstandardille; tai
 • omalle toimialallesi luodulle toimintaohjelmalle

Räätälöidyn teollisuusstandardin, toimialakohtaisen ohjelman tai toimintaohjeiden laatiminen voi tulla kyseeseen silloin, kun olemassa olevat standardit eivät palvele tavoitteitasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Hyvin laaditusta toimintaohjelmasta hyötyvät niin palvelualojen ja teollisuuden yritykset, koulut, muut julkisorganisaatiot kuin yhteisötkin.

EHS-lainsäädännön seuranta ja raportointi

Lainseurantapalvelumme auttaa sinua vastaamaan muuttuvan lainsäädännön vaatimuksiin. Laadimme yrityksellesi tai yhteisöllesi

 • toimintaasi koskevan lainsäädäntörekisterin, alueelliset ja kunnalliset määräykset ja vireillä olevat hallituksen esitykset mukaan lukien; ja
 • kirjallisen raportin lainsäädännön muutosten merkityksestä yrityksesi toiminnan kannalta.

Raportti sisältää arvion säädösmuutosten ja tulevien säädösesitysten vaikutuksesta yrityksesi toimintaan ja huomioita muutoksista, joihin erityisesti kannattaa kiinnittää huomiota.

Seuranta- ja raportointipalveluumme kuuluvat seuraavat kansalliset ja EU-lainsäädäntökokonaisuudet:

 • Ympäristölainsäädäntö
 • Työterveyslainsäädäntö
 • Työturvallisuuslainsäädäntö
 • Elintarvikelainsäädäntö
 • Rehulainsäädäntö

Hyödyt lainseurantapalvelustamme erityisesti mikäli yritykselläsi tai yhteisölläsi on käytössä ympäristö- tai laatuohjelma tai jos haluat tarjota ajantasaiseen lainsäädäntöön liittyviä tiedotuspalveluja asiakkaillesi ja sidosryhmillesi. Palvelumme auttaa myös ympäristölupaehtoihin liittyvien velvoitteiden, esimerkiksi ennaltavarautumissuunnitelman, täyttämisessä.

Ympäristölupapalvelut

Autamme sinua ympäristölupaa varten tarvittavassa dokumentoinnissa sekä lupahakemusten ja vastineiden laatimisessa. Kysy myös raportointipalveluistamme!