skip to Main Content

Hankkeen toiminta-aika on joulukuun 2016 loppuun.

Toimenpideohjelma kestävän kehityksen kasvatuksen ja viestinnän voimistamiseksi Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjala sai ympäristöministeriöltä tukea alueellisen kestävän kehityksen kasvatus- ja viestintäohjelman kokoamiseen 2016 aikana. Hankkeen päärahoittaja on ympäristöministeriö. Vastuullisena yhteistyötahona toimii Kaakkois-Suomen Ely-keskus. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan seudun ympäristötoimen koordinoiman Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma – hankkeen sekä Imatran seudun ympäristötoimen kanssa.

Hankkeen tavoitteet:

  • Aktiivinen ja yhteistyöhön omistautunut kestävän kehityksen kasvatus- ja viestintäverkosto (yhteistyö)
  • Ympäristökasvatus- ja viestintätyön profiilin nostaminen ja ympäristökasvatustyön tunnettavuuden lisääminen alueella (tunnettavuus ja näkyvyys)
  • Kasvatus- ja viestintätyön vaikuttavuuden lisääntyminen resurssien jakamisen ja laajemman kontaktiverkoston avulla (vaikuttavuus)
  • Yhdessä luotu, suunnitelmallinen ja vastuutettu, kestävän kehityksen kasvatus- ja viestintätyötä tukeva strategia ja toimenpideohjelma Etelä- Karjalan alueelle (yhteistyö ja tavoitteellisuus)

Uutiset