Materiaalikatselmukset

Materiaalikatselmusten pohjalta yritysten ja kuntien on helppo lähteä toteuttamaan kustannustehokkaita parannustoimenpiteitä. Suunnitelmallista tehostamistyötä voidaan katselmusten avulla tehdä

 • teollisuuteen (Motivan materiaalikatselmus)
 • kuntiin (Motivan materiaalikatselmus)
 • pienyrityksiin (MateriaaliLITE)

Prosesseissa kulkevien materiaalivirtojen ja niihin liittyvien kustannusten systemaattisesta tarkastelusta saatavia hyötyjä ovat erityisesti kustannussäästöt hankinnoissa ja tuotannossa. Kunnissa systemaattinen materiaalitehokkuustarkastelu on työkalu muun muassa infra- ja maarakentamisen materiaalitehokkuuden parantamiseen. Materiaalitehokkuuden alueellinen tarkasteleminen ja edistäminen puolestaan parantavat sekä yritysten, että koko alueen kilpailukykyä ja ekotehokkuutta.

Sivuvirtojen hyötykäyttöselvitykset ja -tuotekehityspalvelut

Parannamme sivuvirtojen hyötykäyttömahdollisuuksia lähes kymmenvuotisen kokemuksemme ja hankkimamme laajan yhteistyöverkoston avulla.  Teemme myös vankkaan materiaalikemian osaamiseen perustuvaa tuotekehitystä ja tutkimusta tuotannolle ja tuottajayhteisöille, laboratoriosta pilot-mittakaavaan. Hyötykäyttöselvitykset räätälöidään tarpeisiisi, jotka voivat olla esimerkiksi

 • löytää taloudellisesti kannattavia hyötykäyttökohteita sivuvirroille;
 • parantaa tuotteen kierrätettävyyttä;
 • selvittää uusiomateriaalin markkinoita;
 • määrittää uusiomateriaalilta edellytettävät laatuvaatimukset;
 • löytää parhaat tekniikat sivuvirtojen käsittelemiseksi;
 • kehittää uusiomateriaalin reseptiikkaa;
 • testata uusiomateriaalin ominaisuuksia; tai
 • koota partneri- tai yhteistyöverkostoja symbioosi hankkeelle

Sivuvirtojen tuotteistaminen ja lainsäädäntöpalvelut

Sivuvirtojen hyödyntäminen tulee tehdä sen käyttäjälle mahdollisimman helpoksi. Se toteutuu kun

 • tarvittavat materiaalikohtaiset käyttöohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet on olemassa hyvissä ajoin ennen kuin hyödyntäminen on käsillä;
 • sivutuotteella on sivutuotestatus (Eow tai tapauskohtainen sivutuotestatus);
 • sivutuote vastaa laadultaan säädösten ja standardien velvoitteita; ja
 • tuote vastaa käyttäjien tarpeisiin