Siirry pääsisältöön

Olemme vuodesta 2009 tehneet ratkaisukeskeistä työtä kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.

Uskomme, että käytännönläheiset ratkaisut ovat parhaita. Resurssiviisaaksi suunnitelluilla tuotteilla ja toimintatavoilla pystytään materiaalien laatua ja tuottavuutta parantamaan niiden elinkaaren aikana. Me varmistamme, että näitä elinkaaria on mahdollisimman monta.  Olemassa olevat prosessit puolestaan ovat juuri niin tehokkaita, kuin niitä ohjaavat ihmiset ovat osaavia. Hyvällä toiminnanohjauksella ympäristötavoitteet jalkautetaan päivittäisiksi toimintatavoiksi ja osallistavien työpajojen avulla kerätään hiljaista tietoa ja kannustetaan yhteisöjä työn kehittämiseen.

Resurssiviisaan yhteiskunnan saavuttaminen vaatii yhteistyötä yli sektori- ja toimialarajojen. Jotta kiertotalous toteutuu, tarvitaan uudenalaista ajattelutapaa, innovatiivista otetta, yhteistyötä, poikkitieteellistä osaamista ja rohkeutta toimia. Toimivimmat käytännöt, parhaat ideat ja houkuttelevimmat mahdollisuudet uusiin toimintatapoihin ja materiaalien kierron pidentämiseen löytyvät usein välimaastoista. Apila Group tarjoaakin monipuolisia ratkaisuja kiertotalouden toteuttamiseen niin alue-, organisaatio- kuin yksilötasolla.

Ympäristöjohtamisen palvelut

Räätälöidyt työkalut, koulutukset ja työpajat toiminnan kehittämiseksi sekä suunnitelmallisuuden parantamiseksi.

Lue lisää

Materiaaliviisaus

Materiaalitehokkuuden parantaminen, sivuvirtojen hyödyntämisen palvelut ja materiaaliviisas tuotekehitys yrityksille ja yhteisöille.

Lue lisää

Ravinnekierron parantaminen

Ravinteiden talteenoton tekniset ratkaisut ja ravinnevirtojen tuotteistamisen asiantuntijapalvelut.

Lue lisää